Trend rozwoju zrównoważonego, o którym kilkakrotnie wspominałem już na blogu, można w prostych słowach wytłumaczyć, jako pewien spójny zestaw działań (ekonomicznych, technologicznych, legislacyjnych), mający na celu zaspokajanie najważniejszych potrzeb konsumentów, ale z jak najmniejszym obciążeniem środowiska naturalnego. Jednym z ważniejszych obszarów, More»