Newsletter

Zostaw adres e-mail, aby śledzić najważniejsze trendy.

Technologie14 listopada 2023

“MŚP Go Digital” or go home

Social trend

Szerszy kontekst

Cyfryzacja jest warunkiem przetrwania i rozwoju firm sektora MŚP w Europie – taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego wśród 5 tys. przedsiębiorstw w Europie (raport “Digitally Driven: Europe”).

W sercu dynamicznie rozwijającego się Śląska, gdzie autonomiczne autobusy stają się częścią krajobrazu, Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing przekuwa przemysłowe tradycje w cyfrową przyszłość. Łukasz Górecki, dyrektor Klastra, odsłania kulisy projektu “MŚP Go Digital”.

Adam Przeździęk: „Go digital or go home” – to mocne hasło. Czy jego celem jest zasianie strachu wśród przedsiębiorców i menedżerów na rynku?

Łukasz Górecki: Slogan „Go digital or go home” rzeczywiście ma stanowczy wydźwięk, ale naszą intencją nie jest sianie strachu. To raczej silny komunikat motywacyjny, uwypuklający znaczenia transformacji cyfrowej w dzisiejszym świecie biznesu. Po prostu nie ma już odwrotu od procesów cyfryzacji i nie jest to kwestia wyboru, ale konieczność, aby pozostać konkurencyjnym na rynku.

W Klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing rozumiemy, że zmiana może wydawać się przytłaczająca, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą nie posiadać zasobów czy wiedzy specjalistycznej, dostępnej dla większych korporacji. Dlatego właśnie organizujemy spotkania szkoleniowe „Go digital or go home”, podczas których kompleksowo omawiamy aspekty Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej. Pragniemy pokazać, że cyfryzacja jest dostępna dla wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości i może przynieść wymierne korzyści.

Podczas tych wydarzeń prezentujemy praktyczne zastosowania narzędzi cyfrowych w różnych działach przedsiębiorstwa – od produkcji, przez logistykę, po marketing i sprzedaż. Demonstrujemy jak technologie, takie jak sztuczna inteligencja, big data, robotyzacja, czy Internet Rzeczy (IoT), mogą zwiększyć efektywność, obniżyć koszty, a także stworzyć nowe modele biznesowe i źródła przychodów.

Transformacja cyfrowa to przecież nie tylko potrzeba, ale też wielka szansa na rozwój i zdobycie nowych rynków.

AP: W tym celu powstał usługa „MŚP Go Digital”?

ŁG: Usługa „MŚP Go Digital” powstała właśnie w odpowiedzi na zmieniające się warunki gospodarcze i technologiczne, które obecnie wpływają na wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od ich wielkości. Została wdrożona w ramach projektu pt. „Rozwój potencjału koordynatora SA&AM wraz z rozwojem nowych usług”. Jeszcze dekadę temu robotyzacja i automatyzacja były postrzegane jako domena dużych korporacji z zasobami finansowymi pozwalającymi na takie inwestycje. Wówczas relatywnie niskie koszty pracy w Polsce sprawiały, że inwestycje w roboty przemysłowe często nie były uzasadnione ekonomicznie.

Dzisiejsza rzeczywistość jest jednak inna. Wzrost cen zasobów, energii, zmiany na rynku pracy, gdzie doświadczamy deficytu pracowników oraz nowe wymogi legislacyjne, takie jak Zielony Ład UE, skłaniają firmy, zarówno duże jak i MŚP, do przeprowadzenia kompleksowej rekonstrukcji modeli biznesowych. Wprowadzane przepisy, dotyczące raportowania danych o zrównoważonym rozwoju, będą miały wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa bezpośrednio przez nie objęte, ale również na całe łańcuchy wartości, w których te firmy operują.

Postęp technologiczny w obszarze wirtualizacji, przetwarzania danych, technik wizualizacyjnych i sztucznej inteligencji stawia przed MŚP nowe wyzwania, ale i otwiera nieznane wcześniej możliwości. W Klastrze SA&AM uważamy, że kluczowe jest, aby przedsiębiorstwa zrozumiały, iż transformacja cyfrowa nie jest czymś, czego należy się bać, lecz jest to proces, który można realizować krok po kroku, angażując wszystkie szczeble organizacji.

Nasza misja koncentruje się na uświadamianiu firm przemysłowych, w tym MŚP, jak powinny  adaptować się do współczesnych warunków i wykorzystywać nowe technologie w celu usprawnienia produkcji, zarządzania, logistyki i sprzedaży. Na warsztatach, szkoleniach i sesjach demonstracyjnych pokazujemy praktyczne przykłady zastosowania rozwiązań cyfrowych, które przynoszą wymierne korzyści, takie jak zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów czy tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Podkreślamy, że transformacja cyfrowa to nie tylko imperatyw czasu, ale przede wszystkim realna szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej firm w przyszłości. 

AP: Panie Łukaszu, jesteście klastrem kojarzonym gównie z motoryzacją, a ta usługa wydaje się wykraczać poza te ramy. Czy inne branże również mogą liczyć na Wasze wsparcie?

ŁG: Rzeczywiście, Klaster SA&AM jest rozpoznawalny głównie w kontekście branży motoryzacyjnej, co jest efektem silnej specjalizacji i historycznego wkładu w rozwój tego sektora. Jak pokazuje raport World Robotics 2021, przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej zautomatyzowanych sektorów na świecie, a polska branża motoryzacyjna, według badań DIGI INDEX przeprowadzonych przez Siemens, ma najwyższy wskaźnik digitalizacji wśród branż przemysłowych w Polsce. Wskaźnik DIGI INDEX za rok 2022 osiągnął wartość 2,6 w czterostopniowej skali, notując wzrost o 0,6 punktu w stosunku do roku 2021.

Choć nasze kompetencje i doświadczenia są głęboko zakorzenione w motoryzacji, zdajemy sobie sprawę, że cyfrowe transformacje i innowacje technologiczne mają znaczenie uniwersalne i mogą być stosowane w wielu różnych sektorach. Nie bez znaczenia jest tutaj druga część naszej nazwy: „& Advanced Manufacturing”.  Motoryzacja często stanowi awangardę dla innych branż, ponieważ jest to sektor, który z natury szybko adoptuje nowe technologie w celu utrzymania konkurencyjności.

„MŚP Go Digital” ma na celu wykorzystanie tych doświadczeń i promowanie adaptacji narzędzi Przemysłu 4.0 w szerszym kontekście. Mamy nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom, również inne branże będą mogły skorzystać z transferów wiedzy i technologii, które dobrze funkcjonują w sektorze motoryzacyjnym. Na południu Polski, gdzie działamy, istnieje potężne zaplecze branży automotive. Jest ono doskonałą bazą do wspierania mniejszych graczy na rynku i stymulowania ich rozwoju za pomocą sprawdzonych rozwiązań cyfrowych. 

Zachęcamy do skorzystania z takiego wsparcia wszystkich przedstawicieli sektora przemysłowego, którzy planują usprawnić proces transformacji cyfrowej.


AP: Przyjmijmy więc, że mamy pana Jana, szefa produkcji w zakładzie z branży kosmetycznej. Skąd będzie wiedział, że Wasz projekt jest właśnie dla niego?  

ŁG: Pan Jan powinien zwrócić uwagę na „MŚP Go Digital”, jeśli chce, aby jego firma nadążała za konkurencją, która dynamicznie się automatyzuje, robotyzuje i wykorzystuje cyfrowe narzędzia do maksymalizowania wyników biznesowych. Na początek warto, aby zadał sobie kilka kluczowych pytań dotyczących bieżącego stanu przedsiębiorstwa:

– Czy firma ma pełną kontrolę nad zużyciem energii i czy wie, gdzie mogą występować niepotrzebne straty?
– Czy stosowane są techniki projektowania ekologicznego, które minimalizują wpływ produktów na środowisko?
– Czy firma jest uzależniona od importowanych surowców, półproduktów lub produktów spoza UE, które mogą być podatne na zmiany regulacyjne i taryfy?
– Czy przedsiębiorstwo wykorzystuje materiały odzyskane i czy jest zaangażowane w gospodarkę obiegu zamkniętego?
– Czy firma ma obowiązki w systemie zarządzania odpadami, co jest kluczowe dla zrównoważonej produkcji?
– Czy któryś z pracowników lub dział odpowiadają za analizę cyklu życia produktu, ślad środowiskowy produktu oraz organizacji?
– Czy stosowany jest system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 14001?
– Czy prowadzone są innowacje z uwzględnieniem aspektów ekologicznych?
– Czy firma dostarcza produkty do klientów przemysłowych w Niemczech, co wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań Supply Chain Due Diligence Act?

Jeżeli Pan Jan może odpowiedzieć „tak” na większość pytań, świadczy to o tym, że w jego firmie procesy transformacji cyfrowej i zrównoważonego rozwoju są już na dobrej drodze. Jeśli jednak przeważają odpowiedzi „nie” lub niektóre z tych zagadnień nie były dotychczas rozważane, to znak, że najwyższy czas na rozpoczęcie lub przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej. I może to zrobić właśnie z nami, biorąc udział w „MŚP Go Digital”. Jego działalność uzyska wówczas dostęp do rzeszy ekspertów, inżynierów i naukowców z obszaru Przemysłu 4.0, którzy są związani z ponad 50, współpracującymi z Klastrem firmami, dostawcami i integratorami najnowszych technologii. 

AP: Na konferencjach i w wypowiedziach prasowych przedsiębiorcy sygnalizują, że nie wiedzą jak podejść do tematu przygotowania planu transformacji cyfrowej. Nie rozumieją też wymiernych korzyści, bo często „zwiększenie konkurencyjności” wydaje się być argumentem zbyt ogólnym. Jak próbuje Pan ich przekonać?

ŁG: Rozumiem obawy przedsiębiorców, dotyczące transformacji cyfrowej, zwłaszcza jeśli “zwiększenie konkurencyjności” brzmi dla nich zbyt abstrakcyjnie. Staram się przekonać ich, mówiąc o konkretach. Plan transformacji cyfrowej nie jest tylko optymalizacją technologiczną – to przede wszystkim optymalizacja procesów biznesowych, które są sercem każdej firmy. Odpowiednio przygotowany, pozwala na sprawniejsze angażowanie pracowników w ten proces, co oznacza lepszą koordynację, szybszy przepływ informacji i zdolność do innowacji.

Podkreślam, że pracownicy są kluczowym ogniwem w tym procesie – muszą oni nie tylko zrozumieć swoje nowe role w cyfrowym środowisku, ale też być przeszkoleni i wyposażeni w narzędzia, które umożliwią im efektywne wykonywanie nowych zadań. Niezrozumienie tych aspektów może prowadzić do frustracji i blokad organizacyjnych.

Podstawą jest także formalne planowanie – to ono gwarantuje konsekwencję w realizacji zamierzeń, pozwala na regularne oceny i dostosowanie działań do zmieniających się warunków. Bez planu kierownictwo i pracownicy mogą pozostać przy starych zwyczajach, co sprawi, że nowoczesne systemy informatyczne nie będą wykorzystywane w pełni, a cenne dane nie zostaną użyte do podejmowania strategicznych decyzji.

Przytaczam także przykłady firm, które już przeszły transformację cyfrową i osiągnęły konkretną poprawę efektywności, redukcję kosztów, lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw czy wzrost satysfakcji klientów – wszystko to przekłada się na twarde liczby i realny wzrost wartości przedsiębiorstw. Przedstawiam, jak zmiany w ekosystemie firmy, takie jak nowoczesne technologie i modele biznesowe, mogą kreować nowe wartości i otwierać drogi do innowacji, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.

AP: Czy do tego służy Wasz mobilny showroom? Wszedłem do ciężarówki, a znalazłem się w wirtualnej rzeczywistości.

ŁG: Tak, nasz showroom, czyli Mobilne Centrum Demonstracyjne, to kluczowy element usługi „MŚP Go Digital”. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno kierownictwo, jak i specjaliści z małych i średnich przedsiębiorstw są bardzo zajęci i nie zawsze mają czas, aby podróżować na szkolenia i warsztaty, które organizujemy w Gliwicach. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich potrzebom i przygotowaliśmy mobilne rozwiązanie, które pozwala nam dotrzeć bezpośrednio do przedsiębiorstw w różnych lokalizacjach województwa śląskiego, opolskiego, łódzkiego i innych.

Osoby odwiedzające nasze Mobilne Centrum Demonstracyjne mogą wejść do multimedialnej sali szkoleniowej, a także wykorzystać stanowiska VR, by przenieść się do wirtualnej fabryki. To innowacyjne podejście pozwala na interaktywne doświadczanie procesów produkcyjnych i logistycznych w wersji 3D. Uczestnicy mogą poruszać się po wirtualnej fabryce, obserwując zarówno tradycyjne, jak i zautomatyzowane czy zrobotyzowane procesy. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć jak nowoczesne technologie mogą zmieniać przestrzeń pracy i wpływać na efektywność operacyjną.

W czasie 3-4 godzinnych warsztatów, które organizujemy w różnych miejscach, przedstawiciele firm mają okazję nie tylko zdobyć wiedzę, ale również zobaczyć i przetestować konkretne rozwiązania – od robotów i cobotów, przez pojazdy AGV, aż po systemy gromadzenia i przetwarzania danych oraz technologie wizualnej kontroli jakości. Współpracujemy także z dostawcami i integratorami, którzy prezentują swoje produkty i rozwiązania, co daje uczestnikom możliwość bezpośredniego kontaktu z nowymi technologiami.

Często to właśnie praktyczne podejście do nauki i demonstracja na żywo przekonują przedsiębiorców, że transformacja cyfrowa to konieczność. Są one też inspiracją do rozpoczęcia prac nad własnym planem transformacji. Chcemy, aby po takich warsztatach każdy uczestnik był przekonany, że cyfryzacja to proces, który może znacząco przyczynić się do rozwoju ich firmy.

AP: Cieszę się, że Śląsk staje się tak ważnym punktem na mapie rozwoju nowych technologii i przemysłu przyszłości. To przecież na naszych drogach testowane są autonomiczne autobusy, a przedsiębiorcy transformują swoje zakładu m.in. w oparciu o takie projekty jak Wasz. Dziękuję za rozmowę.

ŁG: Dziękuję za zainteresowanie naszymi usługami. Cieszę się, że mogłem podzielić się informacjami o inicjatywach Klastra. To prawda, Śląsk staje się dynamicznym centrum innowacji i technologii, co jest dla nas ogromnym powodem do dumy i motywacją do dalszej pracy. Go digital.

Polityka prywatności

Strona wykorzystuje pliki cookies w celach wyłącznie statystycznych. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Kontakt